SEO Pris

SEO

Nå oss nå for konsultasjon for å vite hva som er den beste planen for dine behov.

Advance Premium Enterprise


REPORTING

Detailed Monthly Reports

Detailed Google Analytics Figures

Keywords Rank Statistics


TECHNICAL OPTIMIZATION

Canonical URLs Improvement

XML & HTML sitemaps

Crawling Robots.txt Optimization

Search Console Optimization

Google Analytics Setup

Site Speed Enhancement

Targeted Locations

Permalink Structure Optimization

Yoast SEO Plugin Setup


ON-PAGE OPTIMIZATION

Mobile-Friendly & Cross-device Optimization

Broken Links Repair

Content Caching

Title Tags Optimization

5 pages/month

10 pages/month

15 pages/month

Image Optimization

5 pages/month

10 pages/month

15 pages/month

Header Tag Creation & Optimization

5 pages/month

10 pages/month

15 pages/month

Meta Content Creation & Optimization

5 pages/month

10 pages/month

15 pages/month

Schema Markup Optimization

5 pages/month

10 pages/month

15 pages/month


OFF-PAGE OPTIMIZATION

Quality Backlinks Earned

5-7/month

8-10/month

12-14/month

Content Marketing

2 posts/month

3 posts/month

4 posts/month

Link Outreach

Guest Posting

Internal Pages Linking

Social Media Link Optimization

MONTHLY

9999 - 12999 NOK

14999 - 16999 NOK

17999 - 19999 NOK

La oss diskutere hvordan vi kan bidra til å gjøre
virksomheten din bedre